LPG Cellu M6 Čas Počet Celková cena Cena za 1 ošetření
1. návštěva na vyzkoušení 30/35 min 1x   690 Kč
Ošetření obličeje 30 min 1x   890 Kč
    5x 4 200 Kč 840 Kč
    10x 7 900 Kč 790 Kč